POLITIKA PRIVATNOSTI

Vaši podaci se čuvaju na sigurnom. Vaši lični i kontakt podaci, neće biti nikada biti javno objavljeni. Korišćenjem Sharkz University možemo sačuvati kolačiće na Vašem računaru. U partnerstvu sa nezavisnim oglašivačima oni mogu postaviti kolačić na Vaš računar, ali Vaši lični podaci za identifikaciju neće biti javno objavljeni niti deljeni sa trećim licima. Zajedno sa nezavisnim oglašivačima možemo prikupljati i obrađivati Vaše podatke kao što su: IP adresa, pretraživač koji koristite, server na koji ste povezani. Kolačiće možemo iskoristiti za prikazivanje oglasa. Radi zaštite korisnika i autorskih prava zadržavamo mogućnost da svaku zloupotrebu istražimo, prijavimo i pokrenemo pravne akcije u skladu sa zakonskim mogućnostima.

S obzirom da profil kreiramo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti, u svakom trenutku možete da povučete Vašu saglasnost i uputite zahtev za brisanje profila mejlom na sharkzuniversity@gmail.com nakon čega ćemo obrisati sve podatke koje posedujemo o Vama.